بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -6.80 (98) 0.80 (پاييز 99)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -0.30 (98) 0.20 (پاييز 99)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 34.80 (98) 34.20 (بهمن 99)
تورم تولید‌کننده (درصد) 36.70 (98) 23.60 (تابستان 99)
رشد نقدینگی (درصد) 31.30 (98) 38.40 (آذر 99)
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 10.70 (98) 9.40 (پاييز 99)
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 44.10 (98) 41.40 (پاييز 99)
شاخص کل بورس تهران 512901.00 (98) (1399/12/13) 1177916.88
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 62.50 (98) (1399/12/14) 64.26

تازه‌ها

1399/12/03 آمار شاخص قیمت مصرف کننده (مرکز آمار ایران) در بهمن ماه 1399 بروزرسانی شد. ( 111 بازدید)
1399/11/18 متغیرهای پولی بانک مرکزی (سه ماهه سوم 1399)به روز رسانی شد. ( 227 بازدید)
1399/11/04 آمار شاخص قیمت مصرف کننده (مرکز آمار ایران) در دی ماه 1399 بروزرسانی شد. ( 250 بازدید)
1399/10/27 سری زمانی تمامی اجزای شاخص قیمت مصرف کننده استانی - مرکز آمار ایران - فروردین 1395 تا آذر 1399 ( 3319 بازدید)
1399/10/22 نماگرهای بازار کار در پاییز 1399 به روزرسانی شد. ( 3152 بازدید)
1399/10/02 آمار شاخص قیمت مصرف کننده (مرکز آمار ایران) در آذر ماه 1399 بروزرسانی شد. ( 873 بازدید)
1399/09/26 سری زمانی حسابهای ملی کشور - بانک مرکزی- تابستان 1399 به صورت ثابت و جاری به روزرسانی شد. ( 847 بازدید)
1399/09/16 اعلام حسابهای ملی کشور تابستان 99 ( 823 بازدید)
1399/09/02 آمار شاخص قیمت مصرف کننده (مرکز آمار ایران) در آبان ماه 1399 بروزرسانی شد. ( 917 بازدید)
1399/08/21 شاخص های جدید از توزیع درآمد، مرکز آمار ایران، به بانک داده ها اضافه شد. ( 899 بازدید)
1 2 3 4 5  بیشتر 

نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.