بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -6.80 (98) 0.80 (پاييز 99)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -0.30 (98) 0.20 (پاييز 99)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 36.40 (99) 36.40 (اسفند 99)
تورم تولید‌کننده (درصد) 36.70 (98) 23.60 (تابستان 99)
رشد نقدینگی (درصد) 31.30 (98) 38.40 (آذر 99)
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 10.70 (98) 9.70 (زمستان 99)
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 44.10 (98) 40.90 (زمستان 99)
شاخص کل بورس تهران 512901.00 (98) (1400/01/23) 1226158.23
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 62.50 (98) (1400/01/20) 61.14

تازه‌ها

1400/01/16 نرخ بیکاری زمستان 99 بروزرسانی شد. ( 35 بازدید)
1400/01/10 آمار شاخص قیمت مصرف کننده (مرکز آمار ایران) در اسفند ماه 1399 بروزرسانی شد. ( 115 بازدید)
1399/12/24 سری زمانی حسابهای ملی کشور - بانک مرکزی- پاییز 1399 به صورت ثابت و جاری به روزرسانی شد. ( 92 بازدید)
1399/12/20 آمار رشد اقتصادی (مرکز آمار ایران) در 9 ماهه 99 به تفکیک بخشهای اقتصادی بروز رسانی شد. ( 110 بازدید)
1399/12/03 آمار شاخص قیمت مصرف کننده (مرکز آمار ایران) در بهمن ماه 1399 بروزرسانی شد. ( 198 بازدید)
1399/11/18 متغیرهای پولی بانک مرکزی (سه ماهه سوم 1399)به روز رسانی شد. ( 344 بازدید)
1399/11/04 آمار شاخص قیمت مصرف کننده (مرکز آمار ایران) در دی ماه 1399 بروزرسانی شد. ( 307 بازدید)
1399/10/27 سری زمانی تمامی اجزای شاخص قیمت مصرف کننده استانی - مرکز آمار ایران - فروردین 1395 تا آذر 1399 ( 3366 بازدید)
1399/10/22 نماگرهای بازار کار در پاییز 1399 به روزرسانی شد. ( 3201 بازدید)
1399/10/02 آمار شاخص قیمت مصرف کننده (مرکز آمار ایران) در آذر ماه 1399 بروزرسانی شد. ( 912 بازدید)
1 2 3 4 5  بیشتر 

نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.