بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -6.80 (98) 0.80 (پاييز 99)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -0.30 (98) 0.20 (پاييز 99)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 36.40 (99) 36.40 (اسفند 99)
تورم تولید‌کننده (درصد) 36.70 (98) 23.60 (تابستان 99)
رشد نقدینگی (درصد) 31.30 (98) 38.40 (آذر 99)
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 10.70 (98) 9.70 (زمستان 99)
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 44.10 (98) 40.90 (زمستان 99)
شاخص کل بورس تهران 1307707.13 (99) (1400/02/15) 1172262.44
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 62.50 (98) (1400/02/16) 67.49

تازه‌ها

1400/02/03 شاخص های قیمت مصرف کننده (مرکز آمار ایران) در فرودین 1400 بروزرسانی شد. ( 139 بازدید)
1400/01/16 نرخ بیکاری زمستان 99 بروزرسانی شد. ( 135 بازدید)
1400/01/10 آمار شاخص قیمت مصرف کننده (مرکز آمار ایران) در اسفند ماه 1399 بروزرسانی شد. ( 211 بازدید)
1399/12/24 سری زمانی حسابهای ملی کشور - بانک مرکزی- پاییز 1399 به صورت ثابت و جاری به روزرسانی شد. ( 167 بازدید)
1399/12/20 آمار رشد اقتصادی (مرکز آمار ایران) در 9 ماهه 99 به تفکیک بخشهای اقتصادی بروز رسانی شد. ( 196 بازدید)
1399/12/03 آمار شاخص قیمت مصرف کننده (مرکز آمار ایران) در بهمن ماه 1399 بروزرسانی شد. ( 244 بازدید)
1399/11/18 متغیرهای پولی بانک مرکزی (سه ماهه سوم 1399)به روز رسانی شد. ( 426 بازدید)
1399/11/04 آمار شاخص قیمت مصرف کننده (مرکز آمار ایران) در دی ماه 1399 بروزرسانی شد. ( 347 بازدید)
1399/10/27 سری زمانی تمامی اجزای شاخص قیمت مصرف کننده استانی - مرکز آمار ایران - فروردین 1395 تا آذر 1399 ( 3422 بازدید)
1399/10/22 نماگرهای بازار کار در پاییز 1399 به روزرسانی شد. ( 3239 بازدید)
1 2 3 4 5  بیشتر 

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.