بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -4.90 (97) -8.39 (زمستان 97)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -2.40 (97) -4.10 (زمستان 97)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 26.90 (97) 37.60 (خرداد 98)
تورم تولید‌کننده (درصد) 10.50 (96) 34.20 (دی 97)
رشد نقدینگی (درصد) 23.10 (97) 23.10 (اسفند 97)
نرخ بیکاری (درصد) 12.00 (97) 10.80 (بهار 98)
نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 40.50 (97) 40.60 (بهار 98)
شاخص کل بورس تهران 178659.05 (97) (1398/04/25) 246268.10
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 69.02 (97) (1398/04/24) 66.79
نرخ یورو - نیما (ریال) 94645.18 (97) (1398/04/23) 132041.00

تازه‌ها

1398/04/22 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 44 بازدید)
1398/04/19 آمار پایه پولی و نقدینگی برای سال 1397 بروزرسانی شد. ( 38 بازدید)
1398/04/19 نماگرهای بازار کار استانها در بهار 1398 بروزرسانی شد. ( 27 بازدید)
1398/04/17 نماگرهای بازار کار در بهار 1398 بروزرسانی شد. ( 34 بازدید)
1398/04/15 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 57 بازدید)
1398/04/09 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروز رسانی شد. ( 54 بازدید)
1398/04/05 آمار رشد اقتصادی (مرکز آمار ایران ) در سال 1397 به تفکیک بخش‌های اقتصادی بروز رسانی شد. ( 94 بازدید)
1398/04/01 آمارهای بورس، نرخ یورو-نیمایی و قیمت نفت اوپک تا سی خرداد 1398 بروز رسانی شد. ( 80 بازدید)
1398/04/01 آمار شاخص قیمت مصرف کننده کشوری (مرکز آمار ایران) بهمراه گروه های اصلی بروز رسانی شد. ( 74 بازدید)
1398/03/27 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروز رسانی شد. ( 86 بازدید)
1 2 

نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.


شاخص‌های حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
وزارت امور اقتصادی و دارایی
درآمدهای عمومی (میلیارد ریال) 1675662.00 (96) 154081.21 (آذر 97)
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (میلیارد ریال) 922877.00 (96) 49969.39 (آذر 97)
اعتبارات هزینه‌ای (میلیارد ریال) 2429389.00 (96) 207364.46 (آذر 97)
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (میلیارد ریال) 416660.00 (96) 12930.04 (آذر 97)
سازمان امور مالياتي کشور
درآمدهای مالیاتی (میلیارد ریال) 1158380.00 (96) 118209.99 (آذر 97)
مالیات‌های مستقیم (میلیارد ریال) 531485.00 (96) 85266.01 (آذر 97)
مالیات‌های غیرمستقیم (میلیارد ریال) 626895.00 (96) 32943.98 (آذر 97)
گمرک جمهوري اسلامي ايران
صادرات غیرنفتی - ارزش دلاری (میلیون دلار) 44310.00 (97) 2547.00 (فروردین 98)
واردات - ارزش دلاری (میلیون دلار) 42612.00 (97) 2334.00 (فروردین 98)
نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي فني و اقتصادي ايران
سرمایه‌گذاری مستقیم (FDI) (هزار دلار) 4773000.00 (96)
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
حق بیمه تولیدی (میلیارد ریال) 345314.11 (96)
خسارت پرداختی (میلیارد ریال) 217343.10 (96)
سازمان بورس و اوراق بهادار
شاخص کل بورس تهران 178659.05 (97) (1398/04/25) 246268.10
حجم معامله - بورس (میلیون سهم) 521427.00 (97) (1398/04/25) 2823.61
ارزش معامله - بورس (میلیارد ریال) 1606029.00 (97) (1398/04/25) 11166.23
ارزش بازار - بورس (میلیارد ریال) 6840614.62 (97) 7857710.00 (فروردین 98)