بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -6.91 (98) -3.54 (بهار 99)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -0.45 (98) -1.74 (بهار 99)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 34.80 (98) 26.00 (شهریور 99)
تورم تولید‌کننده (درصد) 36.70 (98) 23.60 (بهار 99)
رشد نقدینگی (درصد) 31.30 (98) 31.30 (اسفند 98)
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 10.70 (98) 9.80 (بهار 99)
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 44.10 (98) 41.00 (بهار 99)
شاخص کل بورس تهران 512901.00 (98) (1399/07/02) 1611582.46
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 62.50 (98) (1399/07/03) 41.22

تازه‌ها

1399/06/31 سری زمانی حساب‌های ملی کشور 99-1390 - بانک مرکزی - بصورت فصلی و سالانه، و ثابت و جاری تا بهار 1399 به روز رسانی شد ( 34 بازدید)
1399/06/26 سری زمانی تجارت خارجی ،استانی تا زمستان 1397 به روز شد. ( 33 بازدید)
1399/06/24 سری زمانی سرمایه گذاری خارجی ،استانی تا زمستان 1397 به روز شد. ( 37 بازدید)
1399/06/18 سری زمانی تجارت خارجی ، استانی تا زمستان 1397 به روز شد ( 45 بازدید)
1399/06/13 سری زمانی حساب‌های ملی کشور سالانه 98-1390 و فصلی تا بهار 1399 - مرکز آمار ایران - بصورت فصلی و سالانه، و ثابت و جاری به روز رسانی شد ( 80 بازدید)
1399/05/06 سری زمانی نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن بصورت فصلی، بهار 1399 ( 267 بازدید)
1399/04/23 آمار نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر در بهار 1399 ( 186 بازدید)
1399/04/04 سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده کشوری تا خرداد 1399 ( 3001 بازدید)
1399/03/26 سری زمانی حساب‌های ملی کشور 98-1390 - بانک مرکزی - بصورت فصلی و سالانه، و ثابت و جاری به روز رسانی شد ( 362 بازدید)
1399/03/26 سری زمانی نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن 98-1390 ( 582 بازدید)
1 2 3 4 5 

نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.