بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -4.90 (97) -8.39 (زمستان 97)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -2.40 (97) -4.10 (زمستان 97)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 26.90 (97) 41.10 (آبان 98)
تورم تولید‌کننده (درصد) 46.88 (97) 66.29 (زمستان 97)
رشد نقدینگی (درصد) 23.10 (97) 25.10 (خرداد 98)
نرخ بیکاری (درصد) 12.00 (97) 10.40 (تابستان 98)
نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 40.50 (97) 40.80 (تابستان 98)
شاخص کل بورس تهران 178659.05 (97) (1398/09/18) 335792.00
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 69.02 (97) (1398/09/15) 65.24
نرخ یورو - نیما (ریال) 94645.18 (97) (1398/09/18) 122957.00

تازه‌ها

1398/09/16 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز(یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 62 بازدید)
1398/09/10 آمارهای بازار سرمایه؛ نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 38 بازدید)
1398/09/02 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 75 بازدید)
1398/08/25 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز(یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 78 بازدید)
1398/08/18 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز(یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 54 بازدید)
1398/08/11 آمارهای بازار سرمایه؛ نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 117 بازدید)
1398/08/06 شاخص قیمت مصرف کننده مهر 1398 ( 109 بازدید)
1398/08/04 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 106 بازدید)
1398/07/30 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 93 بازدید)
1398/07/28 شاخص های توزیع درآمد سال 1397 ( 117 بازدید)
1 2 3 4 5 

نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.