بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -6.80 (98) 0.20 (تابستان 99)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -0.30 (98) -0.20 (تابستان 99)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 34.80 (98) 30.50 (آذر 99)
تورم تولید‌کننده (درصد) 36.70 (98) 23.60 (تابستان 99)
رشد نقدینگی (درصد) 31.30 (98) 36.20 (شهریور 99)
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 10.70 (98) 9.40 (پاييز 99)
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 44.10 (98) 41.40 (پاييز 99)
شاخص کل بورس تهران 512901.00 (98) (1399/10/30) 1150717.98
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 62.50 (98) (1399/10/28) 53.92

تازه‌ها

1399/10/27 سری زمانی تمامی اجزای شاخص قیمت مصرف کننده استانی - مرکز آمار ایران - فروردین 1395 تا آذر 1399 ( 3068 بازدید)
1399/10/22 نماگرهای بازار کار در پاییز 1399 به روزرسانی شد. ( 2973 بازدید)
1399/10/02 آمار شاخص قیمت مصرف کننده (مرکز آمار ایران) در آذر ماه 1399 بروزرسانی شد. ( 679 بازدید)
1399/09/26 سری زمانی حسابهای ملی کشور - بانک مرکزی- تابستان 1399 به صورت ثابت و جاری به روزرسانی شد. ( 640 بازدید)
1399/09/16 اعلام حسابهای ملی کشور تابستان 99 ( 633 بازدید)
1399/09/02 آمار شاخص قیمت مصرف کننده (مرکز آمار ایران) در آبان ماه 1399 بروزرسانی شد. ( 733 بازدید)
1399/08/21 شاخص های جدید از توزیع درآمد، مرکز آمار ایران، به بانک داده ها اضافه شد. ( 696 بازدید)
1399/08/13 آمار پایه پولی و نقدینگی تابستان سال 1399 ( 995 بازدید)
1399/08/13 سری زمانی شاخص های بخش صنعت کشوری و استانی تا مرداد 1399 به روز شد ( 683 بازدید)
1399/08/06 سری زمانی حساب های استانی (تمامی اجزا)، 98-1390 - مرکز آمار ایران ( 3614 بازدید)
1 2 3 4 5  بیشتر 

نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.