بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -4.90 (97) -8.39 (زمستان 97)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -2.40 (97) -4.10 (زمستان 97)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 26.90 (97) 42.20 (مرداد 98)
تورم تولید‌کننده (درصد) 46.88 (97) 66.29 (زمستان 97)
رشد نقدینگی (درصد) 23.10 (97) 25.10 (خرداد 98)
نرخ بیکاری (درصد) 12.00 (97) 10.80 (بهار 98)
نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 40.50 (97) 40.60 (بهار 98)
شاخص کل بورس تهران 178659.05 (97) (1398/06/26) 302082.10
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 69.02 (97) (1398/06/25) 66.43
نرخ یورو - نیما (ریال) 94645.18 (97) (1398/06/26) 121182.00

تازه‌ها

1398/05/06 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 88 بازدید)
1398/04/29 آمارهای مربوط به بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 90 بازدید)
1398/04/22 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 128 بازدید)
1398/04/19 آمار پایه پولی و نقدینگی برای سال 1397 بروزرسانی شد. ( 178 بازدید)
1398/04/19 نماگرهای بازار کار استانها در بهار 1398 بروزرسانی شد. ( 124 بازدید)
1398/04/17 نماگرهای بازار کار در بهار 1398 بروزرسانی شد. ( 129 بازدید)
1398/04/15 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 138 بازدید)
1398/04/09 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروز رسانی شد. ( 132 بازدید)
1398/04/05 آمار رشد اقتصادی (مرکز آمار ایران ) در سال 1397 به تفکیک بخش‌های اقتصادی بروز رسانی شد. ( 227 بازدید)
1398/04/01 آمارهای بورس، نرخ یورو-نیمایی و قیمت نفت اوپک تا سی خرداد 1398 بروز رسانی شد. ( 181 بازدید)
1 2 3 

نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.