بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -4.70 (97) -1.70 (پاييز 98)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -2.10 (97) 0.90 (پاييز 98)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 34.80 (98) 34.80 (اسفند 98)
تورم تولید‌کننده (درصد) 47.50 (97) 50.00 (پاييز 98)
رشد نقدینگی (درصد) 23.10 (97) 28.20 (آذر 98)
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 12.10 (97) 10.60 (زمستان 98)
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 44.30 (97) 42.40 (زمستان 98)
شاخص کل بورس تهران 512901.00 (98) (1399/01/19) 583354.00
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 62.50 (98) (1399/01/19) 22.67
نرخ یورو - نیما (ریال) 125068.30 (98) (1399/01/18) 147670.00

تازه‌ها

1398/11/12 آمار بخش صنعت آبان 1398 ( 147 بازدید)
1398/11/12 آمار: بازار سرمایه؛ یورو- سامانه نیما و قیمت نفت اوپک ( 192 بازدید)
1398/11/05 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 170 بازدید)
1398/10/28 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 158 بازدید)
1398/10/21 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 161 بازدید)
1398/10/14 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 173 بازدید)
1398/10/07 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 203 بازدید)
1398/10/01 آمارهای بازار سرمایه؛ نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 231 بازدید)
1398/09/23 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 240 بازدید)
1398/09/16 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز(یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 200 بازدید)
1 2 3 4 5  بیشتر 

نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.