بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -6.91 (98) -3.54 (بهار 99)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -0.45 (98) -1.74 (بهار 99)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 34.80 (98) 29.00 (آبان 99)
تورم تولید‌کننده (درصد) 36.70 (98) 23.60 (بهار 99)
رشد نقدینگی (درصد) 31.30 (98) 31.30 (اسفند 98)
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 10.70 (98) 9.50 (تابستان 99)
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 44.10 (98) 41.80 (تابستان 99)
شاخص کل بورس تهران 512901.00 (98) (1399/09/01) 1366535.22
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 62.50 (98) (1399/08/29) 43.12

تازه‌ها

1399/06/24 سری زمانی سرمایه گذاری خارجی ،استانی تا زمستان 1397 به روز شد. ( 144 بازدید)
1399/06/18 سری زمانی تجارت خارجی ، استانی تا زمستان 1397 به روز شد ( 129 بازدید)
1399/06/13 سری زمانی حساب‌های ملی کشور سالانه 98-1390 و فصلی تا بهار 1399 - مرکز آمار ایران - بصورت فصلی و سالانه، و ثابت و جاری به روز رسانی شد ( 190 بازدید)
1399/05/06 سری زمانی نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن بصورت فصلی، بهار 1399 ( 438 بازدید)
1399/04/23 آمار نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر در بهار 1399 ( 295 بازدید)
1399/04/04 سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده کشوری تا خرداد 1399 ( 3118 بازدید)
1399/03/26 سری زمانی حساب‌های ملی کشور 98-1390 - بانک مرکزی - بصورت فصلی و سالانه، و ثابت و جاری به روز رسانی شد ( 458 بازدید)
1399/03/26 سری زمانی نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن 98-1390 ( 745 بازدید)
1399/03/25 سری زمانی حساب‌های ملی کشور 98-1390 - مرکز آمار ایران - بصورت فصلی و سالانه، و ثابت و جاری به روز رسانی شد ( 524 بازدید)
1399/03/24 بازار سرمایه و بورس اردیبهشت 1399 ( 689 بازدید)
1 2 3 4 5  بیشتر 

نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.