بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -6.80 (98) 0.20 (تابستان 99)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -0.30 (98) -0.20 (تابستان 99)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 34.80 (98) 30.50 (آذر 99)
تورم تولید‌کننده (درصد) 36.70 (98) 23.60 (تابستان 99)
رشد نقدینگی (درصد) 31.30 (98) 36.20 (شهریور 99)
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 10.70 (98) 9.40 (پاييز 99)
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 44.10 (98) 41.40 (پاييز 99)
شاخص کل بورس تهران 512901.00 (98) (1399/10/30) 1150717.98
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 62.50 (98) (1399/10/28) 53.92

تازه‌ها

1399/08/05 شاخص قیمت مصرف کننده مهر 1399 ( 757 بازدید)
1399/07/22 سری زمانی تولید ناخالص داخلی استانی، 98-1390 - مرکز آمار ایران - به روز رسانی شد ( 382 بازدید)
1399/07/21 نماگرهای بازار کار در تابستان 99 بروزرسانی شد. ( 182 بازدید)
1399/06/31 سری زمانی حساب‌های ملی کشور 99-1390 - بانک مرکزی - بصورت فصلی و سالانه، و ثابت و جاری تا بهار 1399 به روز رسانی شد ( 390 بازدید)
1399/06/26 سری زمانی تجارت خارجی ،استانی تا زمستان 1397 به روز شد. ( 236 بازدید)
1399/06/24 سری زمانی سرمایه گذاری خارجی ،استانی تا زمستان 1397 به روز شد. ( 201 بازدید)
1399/06/18 سری زمانی تجارت خارجی ، استانی تا زمستان 1397 به روز شد ( 188 بازدید)
1399/06/13 سری زمانی حساب‌های ملی کشور سالانه 98-1390 و فصلی تا بهار 1399 - مرکز آمار ایران - بصورت فصلی و سالانه، و ثابت و جاری به روز رسانی شد ( 249 بازدید)
1399/05/06 سری زمانی نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن بصورت فصلی، بهار 1399 ( 529 بازدید)
1399/04/23 آمار نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر در بهار 1399 ( 376 بازدید)
1 2 3 4 5  بیشتر 

نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.