بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -6.80 (98) 0.80 (پاييز 99)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -0.30 (98) 0.20 (پاييز 99)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 36.40 (99) 36.40 (اسفند 99)
تورم تولید‌کننده (درصد) 36.70 (98) 23.60 (تابستان 99)
رشد نقدینگی (درصد) 31.30 (98) 38.40 (آذر 99)
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 10.70 (98) 9.70 (زمستان 99)
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 44.10 (98) 40.90 (زمستان 99)
شاخص کل بورس تهران 512901.00 (98) (1400/01/23) 1226158.23
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 62.50 (98) (1400/01/20) 61.14

تازه‌ها

1399/06/31 سری زمانی حساب‌های ملی کشور 99-1390 - بانک مرکزی - بصورت فصلی و سالانه، و ثابت و جاری تا بهار 1399 به روز رسانی شد ( 553 بازدید)
1399/06/26 سری زمانی تجارت خارجی ،استانی تا زمستان 1397 به روز شد. ( 391 بازدید)
1399/06/24 سری زمانی سرمایه گذاری خارجی ،استانی تا زمستان 1397 به روز شد. ( 340 بازدید)
1399/06/18 سری زمانی تجارت خارجی ، استانی تا زمستان 1397 به روز شد ( 327 بازدید)
1399/06/13 سری زمانی حساب‌های ملی کشور سالانه 98-1390 و فصلی تا بهار 1399 - مرکز آمار ایران - بصورت فصلی و سالانه، و ثابت و جاری به روز رسانی شد ( 387 بازدید)
1399/05/06 سری زمانی نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن بصورت فصلی، بهار 1399 ( 679 بازدید)
1399/04/23 آمار نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر در بهار 1399 ( 612 بازدید)
1399/04/04 سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده کشوری تا خرداد 1399 ( 3328 بازدید)
1399/03/26 سری زمانی حساب‌های ملی کشور 98-1390 - بانک مرکزی - بصورت فصلی و سالانه، و ثابت و جاری به روز رسانی شد ( 667 بازدید)
1399/03/26 سری زمانی نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن 98-1390 ( 1029 بازدید)
1 2 3 4 5  بیشتر 

نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.