بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -4.70 (97) -1.70 (پاييز 98)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -2.10 (97) 0.90 (پاييز 98)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 34.80 (98) 34.80 (اسفند 98)
تورم تولید‌کننده (درصد) 47.50 (97) 50.00 (پاييز 98)
رشد نقدینگی (درصد) 23.10 (97) 28.20 (آذر 98)
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 12.10 (97) 10.60 (زمستان 98)
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 44.30 (97) 42.40 (زمستان 98)
شاخص کل بورس تهران 512901.00 (98) (1399/01/19) 583354.00
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 62.50 (98) (1399/01/19) 22.67
نرخ یورو - نیما (ریال) 125068.30 (98) (1399/01/18) 147670.00

تازه‌ها

1398/09/10 آمارهای بازار سرمایه؛ نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 169 بازدید)
1398/09/02 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 182 بازدید)
1398/08/25 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز(یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 179 بازدید)
1398/08/18 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز(یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 171 بازدید)
1398/08/11 آمارهای بازار سرمایه؛ نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 239 بازدید)
1398/08/06 شاخص قیمت مصرف کننده مهر 1398 ( 218 بازدید)
1398/08/04 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 227 بازدید)
1398/07/30 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 171 بازدید)
1398/07/28 شاخص های توزیع درآمد سال 1397 ( 1416 بازدید)
1398/07/20 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 159 بازدید)
1 2 3 4 5  بیشتر 

نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.