بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -4.90 (97) -8.39 (زمستان 97)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -2.40 (97) -4.10 (زمستان 97)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 26.90 (97) 41.10 (آبان 98)
تورم تولید‌کننده (درصد) 46.88 (97) 66.29 (زمستان 97)
رشد نقدینگی (درصد) 23.10 (97) 25.10 (خرداد 98)
نرخ بیکاری (درصد) 12.00 (97) 10.40 (تابستان 98)
نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 40.50 (97) 40.80 (تابستان 98)
شاخص کل بورس تهران 178659.05 (97) (1398/09/18) 335792.00
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 69.02 (97) (1398/09/15) 65.24
نرخ یورو - نیما (ریال) 94645.18 (97) (1398/09/18) 122957.00

تازه‌ها

1398/06/09 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز(یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 132 بازدید)
1398/06/02 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز(یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 118 بازدید)
1398/05/30 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز(یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 102 بازدید)
1398/05/19 آمارهای، بورس ، نرخ یورو- نیمایی و قیمت نفت اوپک ( 149 بازدید)
1398/05/12 آمار بازارهای سرمایه، نرخ ارز (یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 152 بازدید)
1398/05/06 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 142 بازدید)
1398/04/29 آمارهای مربوط به بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 130 بازدید)
1398/04/22 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 180 بازدید)
1398/04/19 آمار پایه پولی و نقدینگی برای سال 1397 بروزرسانی شد. ( 229 بازدید)
1398/04/19 نماگرهای بازار کار استانها در بهار 1398 بروزرسانی شد. ( 217 بازدید)
1 2 3 4 5 

نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.