بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -6.80 (98) 0.80 (پاييز 99)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -0.30 (98) 0.20 (پاييز 99)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 36.40 (99) 36.40 (اسفند 99)
تورم تولید‌کننده (درصد) 36.70 (98) 23.60 (تابستان 99)
رشد نقدینگی (درصد) 31.30 (98) 38.40 (آذر 99)
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 9.60 (99) 9.70 (زمستان 99)
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 41.30 (99) 40.90 (زمستان 99)
شاخص کل بورس تهران 1307707.13 (99) (1400/04/27) 1302857.22
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 42.49 (99) (1400/04/24) 73.15

تازه‌ها

1399/07/22 سری زمانی تولید ناخالص داخلی استانی، 98-1390 - مرکز آمار ایران - به روز رسانی شد ( 686 بازدید)
1399/07/21 نماگرهای بازار کار در تابستان 99 بروزرسانی شد. ( 398 بازدید)
1399/06/31 سری زمانی حساب‌های ملی کشور 99-1390 - بانک مرکزی - بصورت فصلی و سالانه، و ثابت و جاری تا بهار 1399 به روز رسانی شد ( 636 بازدید)
1399/06/26 سری زمانی تجارت خارجی ،استانی تا زمستان 1397 به روز شد. ( 480 بازدید)
1399/06/24 سری زمانی سرمایه گذاری خارجی ،استانی تا زمستان 1397 به روز شد. ( 426 بازدید)
1399/06/18 سری زمانی تجارت خارجی ، استانی تا زمستان 1397 به روز شد ( 402 بازدید)
1399/06/13 سری زمانی حساب‌های ملی کشور سالانه 98-1390 و فصلی تا بهار 1399 - مرکز آمار ایران - بصورت فصلی و سالانه، و ثابت و جاری به روز رسانی شد ( 472 بازدید)
1399/05/06 سری زمانی نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن بصورت فصلی، بهار 1399 ( 772 بازدید)
1399/04/23 آمار نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر در بهار 1399 ( 774 بازدید)
1399/04/04 سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده کشوری تا خرداد 1399 ( 3436 بازدید)
1 2 3 4 5  بیشتر 

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.