بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -4.90 (97) -8.39 (زمستان 97)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -2.40 (97) -4.10 (زمستان 97)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 26.90 (97) 41.10 (آبان 98)
تورم تولید‌کننده (درصد) 46.88 (97) 66.29 (زمستان 97)
رشد نقدینگی (درصد) 23.10 (97) 25.10 (خرداد 98)
نرخ بیکاری (درصد) 12.00 (97) 10.40 (تابستان 98)
نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 40.50 (97) 40.80 (تابستان 98)
شاخص کل بورس تهران 178659.05 (97) (1398/09/18) 335792.00
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 69.02 (97) (1398/09/15) 65.24
نرخ یورو - نیما (ریال) 94645.18 (97) (1398/09/18) 122957.00

تازه‌ها

1398/04/17 نماگرهای بازار کار در بهار 1398 بروزرسانی شد. ( 185 بازدید)
1398/04/15 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 181 بازدید)
1398/04/09 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروز رسانی شد. ( 215 بازدید)
1398/04/05 آمار رشد اقتصادی (مرکز آمار ایران ) در سال 1397 به تفکیک بخش‌های اقتصادی بروز رسانی شد. ( 284 بازدید)
1398/04/01 آمارهای بورس، نرخ یورو-نیمایی و قیمت نفت اوپک تا سی خرداد 1398 بروز رسانی شد. ( 293 بازدید)
1398/04/01 آمار شاخص قیمت مصرف کننده کشوری (مرکز آمار ایران) بهمراه گروه های اصلی بروز رسانی شد. ( 220 بازدید)
1398/03/27 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروز رسانی شد. ( 303 بازدید)
1398/03/13 آمارهای بازار سرمایه و نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) بروز رسانی شد. ( 266 بازدید)
1398/03/12 آمارهای بازار سرمایه بروز رسانی شد. ( 218 بازدید)
1398/03/11 آمارهای بورس، نرخ یورو-نیمایی و قیمت نفت اوپک بروز رسانی شد. ( 324 بازدید)
1 2 3 4 5 

نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.