بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -4.70 (97) -1.70 (پاييز 98)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -2.10 (97) 0.90 (پاييز 98)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 34.80 (98) 34.80 (اسفند 98)
تورم تولید‌کننده (درصد) 47.50 (97) 50.00 (پاييز 98)
رشد نقدینگی (درصد) 23.10 (97) 28.20 (آذر 98)
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 12.10 (97) 10.60 (زمستان 98)
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 44.30 (97) 42.40 (زمستان 98)
شاخص کل بورس تهران 512901.00 (98) (1399/01/19) 583354.00
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 62.50 (98) (1399/01/19) 22.67
نرخ یورو - نیما (ریال) 125068.30 (98) (1399/01/18) 147670.00

تازه‌ها

1398/06/02 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز(یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 204 بازدید)
1398/05/30 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز(یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 176 بازدید)
1398/05/19 آمارهای، بورس ، نرخ یورو- نیمایی و قیمت نفت اوپک ( 334 بازدید)
1398/05/12 آمار بازارهای سرمایه، نرخ ارز (یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 239 بازدید)
1398/05/06 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 222 بازدید)
1398/04/29 آمارهای مربوط به بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 202 بازدید)
1398/04/22 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 249 بازدید)
1398/04/19 آمار پایه پولی و نقدینگی برای سال 1397 بروزرسانی شد. ( 336 بازدید)
1398/04/19 نماگرهای بازار کار استانها در بهار 1398 بروزرسانی شد. ( 485 بازدید)
1398/04/17 نماگرهای بازار کار در بهار 1398 بروزرسانی شد. ( 279 بازدید)
1 2 3 4 5  بیشتر 

نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.