بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -6.91 (98) -3.54 (بهار 99)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -0.45 (98) -1.74 (بهار 99)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 34.80 (98) 29.00 (آبان 99)
تورم تولید‌کننده (درصد) 36.70 (98) 23.60 (بهار 99)
رشد نقدینگی (درصد) 31.30 (98) 31.30 (اسفند 98)
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 10.70 (98) 9.50 (تابستان 99)
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 44.10 (98) 41.80 (تابستان 99)
شاخص کل بورس تهران 512901.00 (98) (1399/09/01) 1366535.22
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 62.50 (98) (1399/08/29) 43.12


نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.