بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -4.90 (97) -8.39 (زمستان 97)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -2.40 (97) -4.10 (زمستان 97)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 26.90 (97) 41.10 (آبان 98)
تورم تولید‌کننده (درصد) 46.88 (97) 66.29 (زمستان 97)
رشد نقدینگی (درصد) 23.10 (97) 25.10 (خرداد 98)
نرخ بیکاری (درصد) 12.00 (97) 10.40 (تابستان 98)
نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 40.50 (97) 40.80 (تابستان 98)
شاخص کل بورس تهران 178659.05 (97) (1398/09/18) 335792.00
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 69.02 (97) (1398/09/15) 65.24
نرخ یورو - نیما (ریال) 94645.18 (97) (1398/09/18) 122957.00


نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.