بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

اقتصاد کشور در یک نگاه

نام شاخص آخرین داده سالانه آخرین داده
رشد اقتصادی (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -4.70 (97) -1.70 (پاييز 98)
رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت‌های پایه و ثابت 1390) (درصد) -2.10 (97) 0.90 (پاييز 98)
تورم مصرف‌کننده (درصد) 34.80 (98) 34.80 (اسفند 98)
تورم تولید‌کننده (درصد) 47.50 (97) 50.00 (پاييز 98)
رشد نقدینگی (درصد) 23.10 (97) 28.20 (آذر 98)
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 12.10 (97) 10.60 (زمستان 98)
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 44.30 (97) 42.40 (زمستان 98)
شاخص کل بورس تهران 512901.00 (98) (1399/01/19) 583354.00
قیمت نفت اوپک (دلار به ازای هر بشکه) 62.50 (98) (1399/01/19) 22.67
نرخ یورو - نیما (ریال) 125068.30 (98) (1399/01/18) 147670.00

تازه‌ها

1398/04/15 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو- سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروزرسانی شد. ( 276 بازدید)
1398/04/09 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروز رسانی شد. ( 304 بازدید)
1398/04/05 آمار رشد اقتصادی (مرکز آمار ایران ) در سال 1397 به تفکیک بخش‌های اقتصادی بروز رسانی شد. ( 380 بازدید)
1398/04/01 آمارهای بورس، نرخ یورو-نیمایی و قیمت نفت اوپک تا سی خرداد 1398 بروز رسانی شد. ( 405 بازدید)
1398/04/01 آمار شاخص قیمت مصرف کننده کشوری (مرکز آمار ایران) بهمراه گروه های اصلی بروز رسانی شد. ( 288 بازدید)
1398/03/27 آمارهای بازار سرمایه، نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) و قیمت نفت اوپک بروز رسانی شد. ( 429 بازدید)
1398/03/13 آمارهای بازار سرمایه و نرخ ارز (یورو-سامانه نیما) بروز رسانی شد. ( 330 بازدید)
1398/03/12 آمارهای بازار سرمایه بروز رسانی شد. ( 284 بازدید)
1398/03/11 آمارهای بورس، نرخ یورو-نیمایی و قیمت نفت اوپک بروز رسانی شد. ( 422 بازدید)
1398/03/08 آمار: بازار سرمایه، یورو-سامانه نیما و قیمت نفت اوپک ( 597 بازدید)
قبلی 6 7 

نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اقتصادی استان‌های کشور

رنگ هر استان معرف رتبه استان در کشور است. با انتخاب هر استان، ‌وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.

1395

با انتخاب هر استان در نقشه، ‌در اینجا وضعیت آن استان را به صورت سری زمانی خواهید دید.