بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

نظرسنجی1.میزان دسترسی به انواع داده‌های اقتصادی و مالی مورد نیاز توسط این سامانه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

2.تجربه کاربری برای جستجو و دریافت داده‌ها از این سامانه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

3.نظر شما درباره انتخاب شاخص‌ها و طراحی بخش «اقتصاد کشور در یک نگاه» در صفحه نخست سامانه چیست؟

4.نظر کلی شما درباره سامانه بانک داده‌های اقتصادی و مالی کشور چیست؟