بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو

تماس با مااطلاعات تماس

آدرس:
تهران - میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ساختمان معاونت امور اقتصادی، طبقه پنجم-دفتر آینده پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی
کد پستی:
1114943661
تلفن و فکس:
39902456
ایمیل:
databank@mefa.gov.ir