بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
  •   عملکرد مالی دولت
  •   بازار سرمایه
  •   بازار بیمه
  •   تجارت خارجی
  •   خصوصی‌سازی
  •   حساب‌های ملی
   •  
    •  
     •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
     •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
   •  
  •   بازار پول
  •   بخش کشاورزی
  •   بخش صنعت
  •   بازار کار
  •   شاخص‌های قیمتی
  •   توزیع درآمد
  •   قیمت نفت، طلا و ارز
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398
گروه کشاورزی (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 348425.22 364658.70 384632.92 405432.77 424173.22 441972.00 456018.00 451714.00 491470.00
گروه نفت (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 1397460.04 886999.99 841459.09 879686.31 943428.12 1524473.00 1538943.00 1260082.00 771817.00
گروه صنایع و معادن (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 1667793.11 1628630.01 1560619.95 1645572.83 1545843.27 1579787.00 1659600.00 1588059.00 1624216.00
گروه خدمات (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 3113075.56 3159254.29 3231108.02 3277191.13 3201958.79 3316416.00 3462166.00 3442164.00 3436654.00
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 6364368.56 5873423.49 5854329.03 6042535.01 5946680.44 6691109.00 6940834.00 6564709.00 6137336.00
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 4966908.51 4986423.50 5012869.94 5162848.71 5003252.32 5166636.00 5401891.00 5304627.00 5365519.00
هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 2775374.30 2714424.32 2663721.01 2718273.64 2623008.26 2722772.00 2790688.00 2717040.00 2507677.00
هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 615492.44 586698.52 591539.96 616442.41 646281.65 670453.00 696468.00 676050.00 635675.00
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 1712186.34 1386790.68 1278967.81 1378993.19 1212857.79 1167710.00 1183830.00 1038373.00 976690.00
خالص صادرات کالاها و خدمات (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 516478.94 334977.25 455628.28 572995.62 866529.15 1418955.00 1376598.00 1318477.00 963498.00
هزینه ناخالص داخلی (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 6396330.92 5920152.42 5908662.97 6180663.48 6099038.85 6916081.00 7175793.00 6743382.00 6285896.00