بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
  •   عملکرد مالی دولت
  •   بازار سرمایه
  •   بازار بیمه
  •   خصوصی‌سازی
  •   حساب‌های ملی
  •   بازار پول
  •   بخش کشاورزی
  •   بخش صنعت
  •   بازار کار
  •   شاخص‌های قیمتی
   •  
    •  
     •  
      •  
       •  
        •  
         •  
          •  
       •  
        •  
         •  
      •  
     •  
     •  
   •  
  •   توزیع درآمد
  •   قیمت نفت، طلا و ارز
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398
شاخص کل 42.75 55.34 73.50 84.22 93.58 100.00 108.24 137.30 200.50
خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات 36.99 53.83 77.50 84.85 93.05 100.00 112.16 154.97 231.30
خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 37.18 53.85 77.35 84.80 93.14 100.00 112.28 153.60 229.90
خوراکیها 37.35 54.00 77.33 84.75 93.18 100.00 112.36 153.53 228.30
نان و غلات 40.72 54.88 73.00 81.68 92.26 100.00 108.15 129.76 187.50
گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها 39.99 60.98 80.93 86.36 90.19 100.00 114.89 170.32 251.80
گوشت قرمز و گوشت ماکیان 41.97 63.37 82.93 87.39 89.88 100.00 116.40 172.46 251.40
ماهی ها و صدف داران 29.57 48.42 70.42 80.93 91.85 100.00 104.92 156.11 254.30
شیر ، پنیر و تخم مرغ 39.25 57.59 76.22 86.78 94.63 100.00 109.99 147.41 218.70
روغن ها و چربی ها 39.51 57.25 84.58 91.51 94.91 100.00 109.49 143.83 192.60
میوه و خشکبار 35.74 50.69 79.41 86.36 100.76 100.00 110.81 170.17 233.90
سبزیجات (سبزی ها و حبوبات) 25.47 41.59 76.39 82.10 91.63 100.00 127.16 169.18 290.90
شکر، مربا، عسل ، شکلات و شیرینی (قند و شکر و شیرینی ها) 43.51 55.31 75.67 84.72 92.48 100.00 105.73 131.94 212.10
محصولات خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر 39.27 51.36 75.63 87.41 94.40 100.00 105.84 169.42 249.10
چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (نوشابه های غیر الکلی) 33.53 50.64 77.62 85.87 92.34 100.00 110.55 155.37 269.10
دخانیات 29.06 53.08 83.87 86.73 89.39 100.00 106.90 216.38 292.40
کالاهای غیر خوراکی و خدمات 45.58 56.08 71.54 83.91 93.85 100.00 106.77 130.69 188.90
پوشاک و کفش 38.75 52.57 74.65 86.63 94.38 100.00 106.05 137.48 220.90
مسکن، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت ها 49.52 58.28 69.69 82.33 94.17 100.00 107.31 125.33 166.70
مسکن 51.01 60.12 73.24 85.65 95.29 100.00 106.90 126.65 169.70
اجاره 51.38 60.38 73.36 85.75 95.38 100.00 106.91 126.66 169.60
خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی (خدمت) 40.89 52.83 69.85 83.01 92.73 100.00 106.11 126.20 177.00
آب، برق و سوخت 42.84 50.35 54.91 68.50 89.47 100.00 110.28 115.93 145.80
مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها 40.46 55.90 81.26 90.14 95.82 100.00 105.42 150.74 245.10
بهداشت و درمان 38.79 47.15 65.72 79.48 91.54 100.00 107.21 125.60 169.80
حمل ونقل 42.66 52.20 69.80 86.31 94.94 100.00 104.90 133.42 240.60
ارتباطات 75.71 81.58 90.60 95.71 98.69 100.00 103.10 127.07 149.00
تفریح و فرهنگ 39.86 53.16 74.27 85.50 94.92 100.00 107.51 154.29 243.80
آموزش 52.19 57.48 65.11 75.94 88.52 100.00 111.31 130.80 173.30
هتل و رستوران 38.70 50.79 68.85 81.24 92.04 100.00 106.85 129.92 194.60
کالاها و خدمات متفرقه 41.04 60.92 75.90 83.73 90.33 100.00 107.86 145.40 214.80
شاخص کل*(بدون اجاره) 40.33 53.93 73.54 83.79 93.08 100.00 108.83 142.02 214.20
کالاها 46.97 57.09 72.09 83.94 93.81 100.00 109.36 147.78 231.20
کالاهای بادوام           100.00 105.36 166.58 304.40
کالاهای بی دوام           100.00 110.31 145.72 220.60
کم دوام           100.00 106.13 143.98 237.10
خدمات 38.89 53.74 74.80 84.47 93.38 100.00 107.07 126.46 168.60
خورکی های تازه           100.00 116.89 168.43 250.90
سایر خوراکی ها           100.00 107.62 137.96 204.70
کالاها و خدمات عمومی           100.00 106.29 111.61 156.90