بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


استان عنوان 1393 1394 1395 1396 1397
آذربایجان شرقی تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 407572463.77 403832797.06      
آذربایجان غربی تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 240150543.11 254965785.51      
اردبیل تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 126449786.73 127917449.89      
اصفهان تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 733165017.00 702814208.90      
البرز تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 369031852.71 412131419.67      
ایلام تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 103065780.77 83097530.01      
بوشهر تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 682150146.22 526407193.01      
تهران تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 2758700178.62 2921019400.27      
چهارمحال و بختیاری تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 75049263.47 86988636.72      
خراسان جنوبی تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 58320334.44 67545516.94      
خراسان رضوی تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 626047249.28 659701402.60      
خراسان شمالی تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 65234799.97 69936126.30      
خوزستان تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 2325143515.05 1760704123.82      
زنجان تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 122575432.91 138198206.31      
سمنان تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 100898172.91 107532412.67      
سیستان و بلوچستان تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 152563283.79 162976265.76      
فارس تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 594411459.28 589058569.70      
فرا استانی تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 280962526.42 178909338.54      
قزوین تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 211152787.37 209570306.36      
قم تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 123263157.30 138347496.86      
کردستان تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 109104153.45 116360484.65      
کرمان تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 371175352.43 358639641.45      
کرمانشاه تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 203504267.97 200350526.00      
کهگیلویه و بویراحمد تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 191971193.64 147142060.15      
گلستان تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 138250072.14 147560381.24      
گیلان تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 253662820.15 268581498.83      
لرستان تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 140407986.77 144778254.74      
مازندران تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 383344597.85 416676661.70      
مرکزی تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 275417854.85 271206010.89      
هرمزگان تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 264690530.24 254760431.03      
همدان تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 162505264.24 165611486.21      
یزد تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیون ریال) 222975008.99 220898660.48