بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
  •   عملکرد مالی دولت
  •   بازار سرمایه
  •   بازار بیمه
  •   سرمایه‌گذاری خارجی
  •   تجارت خارجی
  •   خصوصی‌سازی
  •   حساب‌های ملی
   •  
    •  
     •  
      •  
      •  
     •  
     •  
     •  
   •  
  •   بازار پول
  •   بخش کشاورزی
  •   بخش صنعت
  •   بازار کار
  •   شاخص‌های قیمتی
  •   توزیع درآمد
  •   قیمت نفت، طلا و ارز
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1396 1397 1398
گروه کشاورزی (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 1455031.00 1900706.00 2973910.00
گروه نفت (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 2003814.00 2428372.00 1769093.00
گروه صنایع و معادن (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 3343203.00 4440905.00 5964273.00
گروه خدمات (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 8324981.00 10234694.00 13629869.00
بازرگانی، رستوران و هتلداری (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 1942794.00 2558967.00 3504994.00
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 1519467.00 2008682.00 3093775.00
خدمات موسسات مالی و پولی (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 482168.00 601814.00 793753.00
خدمات مستغلات، خدمات حرفه‌ای و تخصصی (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 2083739.00 2427789.00 3152882.00
خدمات عمومی (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 1752154.00 2012062.00 2359066.00
خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 544661.00 625380.00 725399.00
کارمزد احتسابی (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 319929.00 386072.00 483858.00
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 14807101.00 18618605.00 23853286.00
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 12803287.00 16190233.00 22084193.00
خالص مالیات‌های غیرمستقیم (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 509428.00    
خالص درآمد عوامل تولید از خارج (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 28503.00    
تولید (درآمد) ناخالص ملی به قیمت بازار (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 15345033.00    
استهلاک سرمایه‌های ثابت (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 2518302.00    
درآمد ملی (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 12317303.00