بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1397 بهار 1397 تابستان 1397 پاییز 1397 زمستان 1398 بهار
صادرات غیرنفتی - مقدار (هزار تن) 27904.00 29248.00 30349.00 30288.00 40350.00
میعانات گازی - مقدار (هزار تن) 2992.00 1652.00 687.00 4150.00  
پتروشیمی - مقدار (هزار تن) 6504.00 8947.00 12509.00 6217.00  
سایر کالاها - مقدار (هزار تن) 18387.00 18162.00 17099.00 19922.00  
صادرات غیرنفتی - ارزش دلاری (میلیون دلار) 11636.00 11783.00 10283.00 10952.00 11499.00
میعانات گازی - ارزش دلاری (میلیون دلار) 1558.00 860.00 358.00 2159.00  
پتروشیمی - ارزش دلاری (میلیون دلار) 3501.00 3934.00 4020.00 2695.00  
سایر کالاها - ارزش دلاری (میلیون دلار) 6559.00 6711.00 5857.00 6098.00