بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


استان عنوان 1398 بهار
آذربایجان شرقی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 40.50
آذربایجان شرقی نرخ بیکاری (درصد) 10.20
آذربایجان غربی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 42.60
آذربایجان غربی نرخ بیکاری (درصد) 10.70
اردبیل نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 43.90
اردبیل نرخ بیکاری (درصد) 9.10
اصفهان نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 42.40
اصفهان نرخ بیکاری (درصد) 10.70
البرز نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 40.20
البرز نرخ بیکاری (درصد) 14.00
ایلام نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 35.80
ایلام نرخ بیکاری (درصد) 9.30
بوشهر نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 36.70
بوشهر نرخ بیکاری (درصد) 9.20
تهران نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 39.70
تهران نرخ بیکاری (درصد) 10.10
چهارمحال و بختیاری نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 39.70
چهارمحال و بختیاری نرخ بیکاری (درصد) 16.70
خراسان جنوبی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 41.00
خراسان جنوبی نرخ بیکاری (درصد) 8.60
خراسان رضوی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 40.40
خراسان رضوی نرخ بیکاری (درصد) 9.40
خراسان شمالی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 44.40
خراسان شمالی نرخ بیکاری (درصد) 7.90
خوزستان نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 39.70
خوزستان نرخ بیکاری (درصد) 16.20
زنجان نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 44.60
زنجان نرخ بیکاری (درصد) 8.30
سمنان نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 37.40
سمنان نرخ بیکاری (درصد) 8.20
سیستان و بلوچستان نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 34.20
سیستان و بلوچستان نرخ بیکاری (درصد) 13.60
فارس نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 38.90
فارس نرخ بیکاری (درصد) 7.00
قزوین نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 41.90
قزوین نرخ بیکاری (درصد) 10.60
قم نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 36.00
قم نرخ بیکاری (درصد) 10.20
کردستان نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 43.30
کردستان نرخ بیکاری (درصد) 12.50
کرمان نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 38.10
کرمان نرخ بیکاری (درصد) 12.20
کرمانشاه نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 44.20
کرمانشاه نرخ بیکاری (درصد) 14.70
کهگیلویه و بویراحمد نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 35.60
کهگیلویه و بویراحمد نرخ بیکاری (درصد) 11.30
گلستان نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 38.80
گلستان نرخ بیکاری (درصد) 11.00
گیلان نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 48.10
گیلان نرخ بیکاری (درصد) 8.20
لرستان نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 36.70
لرستان نرخ بیکاری (درصد) 16.10
مازندران نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 44.60
مازندران نرخ بیکاری (درصد) 9.50
مرکزی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 34.50
مرکزی نرخ بیکاری (درصد) 8.30
هرمزگان نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 43.80
هرمزگان نرخ بیکاری (درصد) 15.90
همدان نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 44.10
همدان نرخ بیکاری (درصد) 6.10
یزد نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 41.90
یزد نرخ بیکاری (درصد) 12.80