بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
  •   عملکرد مالی دولت
  •   بازار سرمایه
  •   بازار بیمه
  •   تجارت خارجی
  •   خصوصی‌سازی
  •   حساب‌های ملی
  •   بازار پول
   •  
    •  
     •  
     •  
    •  
   •  
    •  
     •  
     •  
    •  
     •  
     •  
      •  
      •  
  •   بخش کشاورزی
  •   بخش صنعت
  •   بازار کار
  •   شاخص‌های قیمتی
  •   توزیع درآمد
  •   قیمت نفت، طلا و ارز
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1398 بهار
پایه پولی برحسب منابع (میلیارد ریال) 2744300.00
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (میلیارد ریال) 2310400.00
خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (میلیارد ریال) 414800.00
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (میلیارد ریال) 1345500.00
خالص سایر (میلیارد ریال) -1326400.00
نقدینگی برحسب عوامل موثر بر عرضه آن (میلیارد ریال) 19799100.00
پول (میلیارد ریال) 3108700.00
شبه پول (میلیارد ریال) 16690400.00