بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1398 تابستان 1398 پاییز
پایه پولی برحسب منابع (میلیارد ریال) 2951200.00 3142600.00
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (میلیارد ریال) 2657700.00 3072400.00
خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (میلیارد ریال) 336600.00 246800.00
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (میلیارد ریال) 1218800.00 1113900.00
پایه پولی برحسب مصارف (میلیارد ریال) 2951200.00 3142600.00
سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی (میلیارد ریال) 2206600.00 2376400.00
سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی (میلیارد ریال) 122300.00 136400.00
اسکناس و مسکوک در جریان (میلیارد ریال) 622300.00 629800.00
نقدینگی برحسب اجزای تشکیل‌دهنده آن (میلیارد ریال) 21264400.00 22623100.00
پول (میلیارد ریال) 3333500.00 3634800.00
شبه پول (میلیارد ریال) 17930900.00 3634800.00