بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
  •   عملکرد مالی دولت
  •   بازار سرمایه
  •   بازار بیمه
  •   تجارت خارجی
  •   خصوصی‌سازی
  •   حساب‌های ملی
  •   بازار پول
  •   بخش کشاورزی
  •   بخش صنعت
  •   بازار کار
   •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
     •  
     •  
     •  
   •  
  •   شاخص‌های قیمتی
  •   توزیع درآمد
  •   قیمت نفت، طلا و ارز
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1398 زمستان
نیروی کار (جمعیت 15 ساله و بیشتر) 61915913.00
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 42.40
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 10.60
سهم اشتغال در بخش کشاورزی (جمعیت 15ساله و بیشتر) (نرخ) 15.60
سهم اشتغال در بخش صنعت (جمعیت 15ساله و بیشتر) (نرخ) 31.70
سهم اشتغال در بخش خدمات (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 52.70