بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1398 فروردین 1398 اردیبهشت
شاخص قیمت مصرف کننده کشوری 170.90 173.50
شاخص قیمت مصرف کننده - شهری 169.26 172.00
شاخص قیمت مصرف کننده - روستایی 180.06 181.90