بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
  •   عملکرد مالی دولت
  •   بازار سرمایه
  •   بازار بیمه
  •   تجارت خارجی
  •   خصوصی‌سازی
  •   حساب‌های ملی
   •  
    •  
     •  
      •  
      •  
     •  
      •  
      •  
     •  
      •  
      •  
     •  
      •  
      •  
    •  
   •  
  •   بازار پول
  •   بخش کشاورزی
  •   بخش صنعت
  •   بازار کار
  •   شاخص‌های قیمتی
  •   توزیع درآمد
  •   قیمت نفت، طلا و ارز
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1399 تابستان
گروه کشاورزی (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 1922165.00
گروه نفت (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 457540.00
گروه صنایع و معادن (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 2515024.00
معدن (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 98001.00
صنعت (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 1425696.00
برق، گاز و آب (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 218555.00
ساختمان (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 772773.00
گروه خدمات (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 4491297.00
بازرگانی، رستوران و هتلداری (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 1177982.00
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 1059834.00
خدمات موسسات مالی و پولی (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 319420.00
خدمات مستغلات، خدمات حرفه‌ای و تخصصی (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 1016635.00
خدمات عمومی (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 710682.00
خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 206744.00
کارمزد احتسابی (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 165883.00
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 9220144.00
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 8762604.00
هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 4055842.00
هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 975322.00
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 2613088.00
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 851073.00
سرمایه‌گذاری در ساختمان (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 1762014.00
خالص صادرات کالاها و خدمات (قیمت جاری) (میلیارد ریال) -592698.00
صادرات کالاها و خدمات (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 1605616.00
تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 2328322.00
واردات کالاها و خدمات (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 2198314.00
هزینه ناخالص داخلی (قیمت جاری) (میلیارد ریال) 9379876.00
گروه کشاورزی (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 255485.00
گروه نفت (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 210838.00
گروه صنایع و معادن (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 476815.00
معدن (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 13899.00
صنعت (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 218739.00
برق، گاز و آب (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 141451.00
ساختمان (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 102726.00
گروه خدمات (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 882640.00
بازرگانی، رستوران و هتلداری (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 173015.00
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 194768.00
خدمات موسسات مالی و پولی (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 78151.00
خدمات مستغلات، خدمات حرفه‌ای و تخصصی (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 268111.00
خدمات عمومی (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 130230.00
خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 38365.00
کارمزد احتسابی (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 54805.00
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 1770973.00
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 1560135.00
هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 628219.00
هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 175673.00
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 316818.00
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 70370.00
سرمایه‌گذاری در ساختمان (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 246448.00
خالص صادرات کالاها و خدمات (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 228104.00
تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 453089.00
صادرات کالاها و خدمات (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 278922.00
واردات کالاها و خدمات (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 50819.00
هزینه ناخالص داخلی (قیمت ثابت سال 1390) (میلیارد ریال) 1801902.00