بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
  •   عملکرد مالی دولت
  •   بازار سرمایه
  •   بازار بیمه
  •   تجارت خارجی
  •   خصوصی‌سازی
  •   حساب‌های ملی
  •   بازار پول
   •  
    •  
     •  
     •  
    •  
     •  
   •  
    •  
     •  
      •  
      •  
     •  
      •  
       •  
       •  
      •  
       •  
       •  
    •  
     •  
     •  
      •  
      •  
  •   بخش کشاورزی
  •   بخش صنعت
  •   بازار کار
  •   شاخص‌های قیمتی
  •   توزیع درآمد
  •   قیمت نفت، طلا و ارز
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1399 پاییز
پایه پولی برحسب منابع (میلیارد ریال) 4075400.00
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (میلیارد ریال) 3838300.00
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (میلیارد ریال) 5824600.00
بدهی‌های خارجی بانک مرکزی (میلیارد ریال) 1986300.00
خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (میلیارد ریال) 123000.00
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (میلیارد ریال) 1477900.00
سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی (میلیارد ریال) 1354900.00
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (میلیارد ریال) 1268400.00
خالص سایر (میلیارد ریال) -1154300.00
پایه پولی برحسب مصارف (میلیارد ریال) 4075400.00
سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی (میلیارد ریال) 3214200.00
سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی (میلیارد ریال) 144000.00
اسکناس و مسکوک در جریان (میلیارد ریال) 717200.00
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص (میلیارد ریال) 642200.00
اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (میلیارد ریال) 75000.00
نقدینگی برحسب عوامل موثر بر عرضه آن (میلیارد ریال) 31300200.00
نقدینگی برحسب اجزای تشکیل‌دهنده آن (میلیارد ریال) 31300200.00
پول (میلیارد ریال) 6170300.00
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص (میلیارد ریال) 642200.00
سپرده‌های دیداری (میلیارد ریال) 5528100.00
شبه پول (میلیارد ریال) 25129900.00
سپرده‌های غیردیداری به تفکیک موسسات سپرده‌پذیر (میلیارد ریال) 25129900.00
سپرده‌های غیردیداری نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (میلیارد ریال) 25129900.00
سپرده‌های غیردیداری به تفکیک نوع سپرده (میلیارد ریال) 25129900.00
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (میلیارد ریال) 9374200.00
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت (میلیارد ریال) 13241600.00
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (میلیارد ریال) 1928600.00
سایر سپرده‌ها (میلیارد ریال) 25129900.00