بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
  •   عملکرد مالی دولت
  •   بازار سرمایه
   •  
    •  
    •  
    •  
   •  
    •  
    •  
   •  
    •  
    •  
    •  
   •  
    •  
     •  
     •  
    •  
     •  
     •  
   •  
    •  
     •  
     •  
    •  
     •  
     •  
  •   بازار بیمه
  •   تجارت خارجی
  •   خصوصی‌سازی
  •   حساب‌های ملی
  •   بازار پول
  •   بخش کشاورزی
  •   بخش صنعت
  •   بازار کار
  •   شاخص‌های قیمتی
  •   توزیع درآمد
  •   قیمت نفت، طلا و ارز
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1399 فروردین
شاخص کل بورس تهران 690036.95
شاخص شناور آزاد 876984.00
شاخص بازار اول 486301.00
شاخص بازار دوم 1472110.00
شاخص مالی 916313.00
شاخص صنعت 610701.24
شاخص 50 شرکت فعال‌تر 25037.35
شاخص 30 شرکت بزرگ 27260.92
شاخص قیمت (هم وزن) بورس 158319.42
شاخص قیمت بورس 183856.23
شاخص کل (هم وزن) بورس 238107.38
نسبت P به E 14.26
تعداد روزهای معاملاتی (روز) 17.00
تعداد معامله - بورس (تعداد) 19669460.00
ارزش معامله - بورس (میلیارد ریال) 1018358.48
ارزش خرید - حقوقی - بورس (میلیارد ریال) 193752.05
ارزش خرید - حقیقی - بورس (میلیارد ریال) 824606.43
ارزش فروش - حقوقی - بورس (میلیارد ریال) 347589.40
ارزش فروش - حقیقی - بورس (میلیارد ریال) 670769.08
حجم معامله - بورس (میلیون سهم) 120864.00
حجم خرید - حقوقی - بورس (میلیون سهم) 25862.00
حجم خرید - حقیقی - بورس (میلیون سهم) 95002.00
حجم فروش - حقوقی - بورس (میلیون سهم) 46055.00
حجم فروش - حقیقی - بورس (میلیون سهم) 74810.00
حجم معاملات برخط - بورس (میلیون سهم) 120471.97
ارزش بازار - بورس تهران (میلیارد ریال) 26167007.14
ارزش بازار فرابورس (میلیارد ریال) 8986869.13
شاخص کل فرابورس 8583.18
ارزش معامله - فرابورس (میلیارد ریال) 580307.73
ارزش خرید - حقوقی - فرابورس (میلیارد ریال) 152704.19
ارزش خرید - حقیقی - فرابورس (میلیارد ریال) 427603.54
ارزش فروش - حقوقی - فرابورس (میلیارد ریال) 197148.54
ارزش فروش - حقیقی - فرابورس (میلیارد ریال) 383159.19
حجم معامله - فرابورس (میلیون سهم) 67873.00
حجم خرید - حقوقی - فرابورس (میلیون سهم) 28922.00
حجم خرید - حقیقی - فرابورس (میلیون سهم) 38951.00
حجم فروش - حقوقی - فرابورس (میلیون سهم) 32397.00
حجم فروش - حقیقی - فرابورس (میلیون سهم) 35477.00
ارزش معاملات -بازار فیزیکی بورس کالا (میلیارد ریال) 76621.00
گروه کالاهای فلزی (میلیارد ریال) 35561.00
گروه محصولات نفتی و پتروشیمی (میلیارد ریال) 40995.00
گروه کالاهای معدنی (میلیارد ریال) 0.00
گروه کالاهای کشاورزی (میلیارد ریال) 0.00
بازار فرعی (میلیارد ریال) 65.00
حجم معاملات - بازار فیزیکی بورس کالا 1812151.00
گروه کالاهای معدنی (تن) 0.00
گروه کالاهای فلزی (تن) 485411.00
گروه محصولات نفتی و پتروشیمی (تن) 1316490.00
گروه کالاهای کشاورزی (تن) 0.00
بازار فرعی (تن) 10250.00
ارزش معاملات - بازار معاملات آتی بورس کالا (میلیارد ریال) 15881.00
قرارداد آتی (میلیارد ریال) 15821.00
قرار داد اختیار معامله (میلیارد ریال) 60.00
سلف موازی استاندارد (میلیارد ریال) 0.00
گواهی سپرده کالایی (میلیارد ریال) 4229.00
قرار داد آتی (قرارداد) 1461535.00
قرار داد اختیار معامله (قرار داد) 1535.00
سلف موازی استاندارد (قرار داد) 55.00
گواهی سپرده کالایی (قرار داد) 6593634.00
ارزش معاملات- بازار فیزیکی بورس انرژی 31725.00
هیدروکربوری (میلیارد ریال) 31527.00
برق (در بازار فیزیکی) (میلیارد ریال) 198.00
هیدروکربوری (تن) 1156589.00
برق (در بازار فیزیکی) (کیلو وات ساعت) 1899700.00
ارزش معاملات -بازار مشتقه بورس انرژی 199.00
برق (در بازار مشتقه) (میلیارد ریال) 170.00
سلف بلند مدت (میلیارد ریال) 29.00
اوراق گواهی ظرفیت انرژی (میلیارد ریال) 0.00
برق (بازار مشتقه) (تعداد قرار داد) 769500.00
سلف بلند مدت (تعداد قرارداد) 3620.00
اوراق گواهی ظرفیت انرژی (حجم معاملات) 0.00