بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1399 اردیبهشت
شاخص کل 210.00
خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات 244.20
خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 242.60
دخانیات 316.00
کالاهای غیر خوراکی و خدمات 197.20
شاخص کل*(بدون اجاره) 225.70
کالاها 244.40
خدمات 174.40
خورکی های تازه 259.60
سایر خوراکی ها 221.80
کالاها و خدمات عمومی 154.10